Değerli eğitimci meslektaşımız;


Türkiye’de her yıl öğrencilerin önemli bir kısmı yanlış tercih yaptıklarının farkına varıp

üniversite değiştirme, üniversite terk gibi yollar arıyorlar. Her yıl 500.000’e yakın öğrenci tekrar sınava

giriyor, binlercesi de yatay geçiş yapıyor.


Bir kısmı ise sevmedikleri ve beklentilerini karşılamayan üniversiteye ve programa devam

etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Yine birçok araştırma öğrencilerin çok çok büyük bir bölümünün

bilinçsiz, kendilerine uygun olmayan programları ve üniversiteleri puanları odaklı tercih ettikleri için

oldukça mutsuz seneler geçirdiklerini söylemektedir.


Bu sorundan yola çıkarak bir UniversiteKarnesi.com u tasarladık!


Nur Erdem ÖZEREN ve Engin KARADAĞ olarak tecrübelerimizi birleştirdik ve Türkiye’nin en

kapsamlı tercih sistemi Üniversite Karnesi ile karşınıza çıkıyoruz. Üniversite Karnesi’nin sistemin temel

amacı, gerek üniversite gerekse program tercihlerinde çoklu veri kullanarak en iyi tercih listesini

oluşturmak.


Henüz yayınlanmamış üniversite + bölüm bazlı memnuniyet verileri ve mezun memnuniyet

verilerinin de dahil olduğu TÜMA Verileri, Akademik Ekoloji Verileri, üniversitenin bulunduğu şehre

karşı öğrencilerin Şehir Memnuniyetleri, Şehirlerin Sosyo-Ekonomik İndeksleri, Şehirdeki Yurt

Kapasitesi, kira maliyetleri, YÖK raporlarındaki veriler, ÖSYM verileri ve benzeri birçok veriyi

kullanılarak üniversitelerin bütün lisans ve önlisans programlarının ayrıntılı olarak güçlü ve zayıf

yönlerini bulabilecek, bunları filtreleyebilecek ve önemli gördüğünüz boyutlarda sıralama

yapabileceksiniz.


Sitede TÜMA verileri dışında da birçok bilgi de bulunuyor.


UniversiteKarnesi.com adresinde;

1. TÜMA Öğrenci Bölüm Bazlı (Yalnızca UniversiteKarnesi.com da) Memnuniyet Verileri

2. TÜMA Mezun Bölüm Bazlı (Yalnızca UniversiteKarnesi.com da) Memnuniyet Verileri

3. Şehir Memnuniyet verileri

4. Şehir Sosyoekonomik İndeksleri

5. Akademik Ekoloji verileri

6. URAP verileri

7. TÜBİTAK Girişimcilik Endeksi verileri

8. YÖK Vakıf Üniversiteleri Raporu verileri

9. ÖSYM Verileri

10. Yurt verileri

11. Kira, Yemek ve Ulaşım Maliyetleri

Ve benzeri birçok veri kullanılarak;

Üniversitelerin bütün lisans ve önlisans programlarının ayrıntılı olarak güçlü ve zayıf yönlerini

bulabilecek, bunları filtreleyebilecek ve önemli gördüğünüz boyutlarda sıralama yapabileceksiniz.

Sisteme yer alan bir başka özellik ise adayların öz-değerlendirme yaparak kişiselleştirilmiş

tercih listesi oluşturmaları.


Bu özellikle, adaylar şehir, üniversite, bölüm ve benzeri 10’dan fazla kritere kendi istek

puanlarını vererek her program için bir istek puanı çıkarabiliyor ve tercihlerini başarı sırasına göre

değil istek sırasına göre yapabiliyor.


Bu isteklerinde kendileri puan verememeleri durumunda ise TÜMA öğrenci ve mezun

verilerini kullanarak ağırlıklandırabiliyorlar ve bu çerçevede tercih listelerini oluşturabiliyorlar.

Sistemde ayrıca, rehber öğretmenler olarak öğrencilerinizin tercih listelerini görebilecek ve

üzerinde hem değişiklik yapabileceksiniz hem de yanlarına notlar yazabileceksiniz.

Öğrencilerin tercih döneminde en çok sorduğu soru; “X üniversitesi İşletme mi Y üniversitesi

İktisat mı üste yazmalıyım?” sorusunun cevabını bulabileceğiniz tek sistem de böylece Üniversite

Karnesi’nde!


Sistemimizde nihai amaç, her aday için puana göre bilinçsiz tercih yapmamalarını sağlamak,

sadece üniversiteye yerleşme aşamasında değil, gerek en az dört yıllarını geçirecekleri üniversite

yaşamlarında ve okudukları programda, gerekse de uzun yıllar boyunca sürdürecekleri mesleklerinde

en yüksek seviyede memnun ve mutlu olmalarını sağlamak.


Üniversite Karnesi’nde yukarıda yazan özelliklerden ücretsiz erişilebilecek alanlar yanında,

yazılım ve operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla cüzi bedellerle erişilebilecek alanlar da olacak.

Bu kapsamda, sisteme ilk üye olacak 500 Tercih Danışmanı Rehber Öğretmen’e ve ilk 10.000

aday öğrenciye indirimli ücret uygulanacak.


Sisteme ücretli üye olan danışmanlar, TÜMA Bölüm bazlı memnuniyet puanlarına ve mezun

verilerine erişebiliyor olacak.


Ayrıca sistemi kullanan tüm öğrencilerinin verilerini görüp yorum yapabilecek.

Şimdiden teşekkürlerimizle.


            Nur Erdem ÖZEREN                                                                         Engin KARADAĞ

Genç Kariyer Akademisi Kurucusu                                                 TÜMA & ÜniAr Kurucusu